Процессын хураангуй

Хэргийг прокурорт буцаав.

2023-02-16 501
  Хэргийг прокурорт буцаав.   Шийдвэрийн дугаар: 2022.10.28-2022/ШЗ/1852 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Процессын тойм–03 Санамж: Энэхүү мэдээлэл нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, харин шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд нээлттэй байдлаар мэдээл...

ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛЬ Ч ҮЕ ШАТАНД ӨМГӨӨЛӨГЧ АВАХ, ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХТЭЙ

2023-01-24 2137
ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛЬ Ч ҮЕ ШАТАНД ӨМГӨӨЛӨГЧ АВАХ, ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХТЭЙ                   Шийдвэрийн дугаар: 2022.06.06-2022/ШЗ/1123                 Шийдвэрийн төлөв: Хү...