БУСДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНД ТАВИХ, ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ТАРААВАЛ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО.

2022/08/05 7411
 	БУСДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНД ТАВИХ, ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ТАРААВАЛ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО.

 

Туршилтаар

 

 

    ФЭЙСБҮҮК, ТВИТТЕР, ИНСТАГРАММААР ХҮНИЙ ЗУРАГ, ДҮРС БИЧЛЭГ, БУСАДТАЙ ХАРЬЦСАН ЗУРВАС ЗЭРГИЙГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ НИЙТЛЭХ, ХУВЬ ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ТАРААХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

 

              Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/221                                                                                                                  Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр                                                                                                                  Шийдвэрийн хураангуй: №2 2022.08.29 

 

       Иргэн Болд нь иргэн Болд-Эрдэнийг өөрийн эхнэр Туяатай хардан зодож, Тулгын гар утсанд хадгалагдаж буй өөрийн эхнэр Туяатай харилцсан мессеж, захидал зэргийг өөрийн гар утсанд зургийг нь дарж аван улмаар фэйсбүүкт “А” аймгийн нэгдсэн группт нийтэлсэн ба уг нийтлэлийг 4500 хүн өөрийн цахим сүлжээнд хуваалцсан байна.

       Шүүхээс Болдын дээрх үйлдлийг Эрүүгийн хуульд заасан хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулсан, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг хууль бусаар олж авсан, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг олж мэдсэн хүн өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр задруулсан гэмт хэргүүдийг үйлдсэн гэм буруутайд тус тус тооцож, дээрх гэмт хэргүүдэд 1 жилийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэв.

       Шүүхээс Болд нь Болд-Эрдэнийг зодож, түүний утсан дээрх зурвасуудыг хүч хэрэглэн авсан, мөн дээрх зурвасууд болон хохирогчийн бичлэгийг сөрөг тайлбартайгаар олон нийтэд түүний зөвшөөрөлгүй мэдээлсний улмаас хохирогч Тулгын хувь хүний захидал харилцааны нууц ил болсон буюу цахим сүлжээ хэрэглэгчид уг нийтлэлийг хуваалцсан буюу цааш тараасан нь хуульд заасан дээрх гэмт хэрэгт хамаарна гэж үзлээ. Түүнчлэн, Болд иргэн Тулгын гар утаснаас тухайн зурвасуудыг авахаар зодсон ба Тулгын биед хөнгөн гэмтэл учирсан тул мөн гэмт хэрэг үйлдсэнд тооцогдоно гэж үзсэн байна.

         Хуульд зааснаар хувь хүний нууц гэдэгт хэрэв задруулбал тухайн хүний хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд илтэд хохирол учруулж болзошгүй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг ойлгодог бөгөөд захидал харилцааны нууц, эрүүл мэндийн нууц, хөрөнгийн нууц, гэр бүлийн нууц, хуулиар тогтоосон бусад нууц гэсэн төрлүүдтэй байдаг.

       Захидал харилцааны нууц гэдэгт захидал, цахилгаан илгээмж, өргөдөл зэрэг шуудан холбооны хэрэгслээр бусад хүн, байгууллагатай солилцож буй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг, хувь хүний нууцыг задруулсан гэдэгт амаар буюу бичгээр, яриа, захидал, тайлбар бичих, унших зэргээр будад дамжуулах, мэдээлэх үйлдлийн улмаас хувь хүний нууц ил болсныг тус тус ойлгодог бөгөөд энэ тохиолдолд Болд нь иргэн Тулгын захидал харилцааны нууцыг зөвшөөрөлгүйгээр нийтэд задруулсан нь хуулиар хамгаалагдсан хувь хүний нууц, захидал харилцааны нууцыг задруулсан гэмт хэрэг үйлдсэнд тооцогдож эрүүгийн ял шийтгүүлжээ.

 

Санамж:

       Энэ хураангуй нь шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

 

Шийдвэрийг бүтнээр нь үзэх: https://shuukh.mn/single_case/67815?daterange=2022-01-01%20-%202022-08-01&id=1&court_cat=2&bb=1 холбоосоор үзнэ үү

Хураангуйг бэлтгэсэн: Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч                                                                                                                                                       Б.Батболор

БУСДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНД ТАВИХ, ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ТАРААВАЛ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх