Шүүгч

Ерөнхий шүүгч: Б.Батболор

Шүүгч:

Д.Алтанжигүүр

С.Базарханд

И.Ганбат

Д.Доржсүрэн

Н.Мөнхбаяр

Х.Одбаяр