Нийт шүүгчийн II чуулганы 2023 оны 09 сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүний сугалаагаар томилох нийтлэг журам”

2023/11/21 231

Доорхи линкээр холбогдож үзнэ үү.

https://drive.google.com/file/d/1cLsAs-XWjb76FbeiMR3Xc8tGl26oNKsc/preview

 

Нийт шүүгчийн II чуулганы 2023 оны 09 сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүний сугалаагаар томилох нийтлэг журам”  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook