Эрүүгийн хэрэг хуваарилах журам

2024 оны 03 сарын 01-ний өдрийн 2023/ШЗТ/05 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-03-01 64
ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/1vsYRM-OwURhCRy8NFFBUg_x4d0GNHZUh/preview

2024 оны 02 сарын 13-ны өдрийн 2023/ШЗТ/03 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-02-13 60
ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/1KCqLu7IVLTac31SXC0fXdILoqkuJeq7M/preview

2024 оны 01 сарын 26-ний өдрийн 2023/ШЗТ/02 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-01-26 54
ШҮҮГЧ СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАХИАЛГА ГАРГАХ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/1l_cISlhLlHW86g9rFh7Em3N57T29iCtk/preview

2023 оны 06 сарын 16-ний өдрийн 2023/ШЗТ/08 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2023-06-19 117
Доорхи линкээр үзнэ үү. https://drive.google.com/file/d/1OIwVP7x1ULWgRrNE1-l6s5_0LIryU7JW/preview

2022 оны 12 сарын 22-ны өдрийн 2023/ШЗТ/01 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2022-12-23 102
Доорхи линкээр үзнэ үү. https://drive.google.com/file/d/1eJPt_0xjJjtIUWVzNkIFfjDV2GMycYIX/preview