ГЭЭГДҮҮЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ОЛЖ АВСАН БОЛ ЭЗЭНД НЬ БУЦААН ӨГӨХ, ЭЗЭН НЬ ОЛДОХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДЭГДЭЭРЭЙ

2022/08/05 6146
ГЭЭГДҮҮЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ОЛЖ АВСАН БОЛ ЭЗЭНД НЬ БУЦААН ӨГӨХ, ЭЗЭН НЬ ОЛДОХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДЭГДЭЭРЭЙ

Туршилтаар

 

ГЭЭГДҮҮЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ОЛЖ АВСАН БОЛ ЭЗЭНД НЬ БУЦААН ӨГӨХ, ЭЗЭН НЬ ОЛДОХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДЭГДЭЭРЭЙ

 

           Шийдвэрийн дугаар: 2021/ШЦТ/381

           Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр

           Шийдвэрийн хураангуй: №1 2022.08.29

 

        Олж авсан эд зүйлийг эзэнд нь өгөлгүй өөртөө хэрэглэх, зарж борлуулах нь гэмт хэрэгт тооцогдоно.

        Иргэн Бат нь автомашины зогсоол дээр иргэн Ганхундагын гээгдүүлсэн 550.000 төгрөгийн үнэлгээтэй “Хуавэй пи-30 лайт” маркийн гар утсыг олж аван өөр хэн нэгэнд хэлэлгүйгээр цааш зарж борлуулан ашигласан байна. 

     Шүүхээс Батын дээрх үйлдлийг Эрүүгийн хуульд заасан гээгдэл эд хөрөнгийг бусдын эзэмшил, өмчлөлд байгааг мэдсээр байж завшсаны улмаас бага хэмжээнээс дээш хохирол учруулсан гэмт хэрэг гэж үзэн түүнд 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгийн торгох ял оногдуулжээ.

       Гээгдэл хөрөнгө гэдэг нь эд хөрөнгийн өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хайхрамж, болгоомжгүй байдлаас өөрийн хүсэл зоригоос үл хамаарах шалтгаанаар хаягдаж орхигдсон, тухайн үедээ эд хөрөнгийн эзэн нь хэн болох нь мэдэгдэхгүй байгаа эд зүйлийг ойлгох бөгөөд ийм гээгдэл эд хөрөнгийг олж авсан этгээд уг эд хөрөнгийг өөрийн өмч мэтээр захиран зарцуулж, ашигласан бол, түүнчлэн уг “гээгдэл эд хөрөнгө”-ийн үнэ 300,000 төгрөгөөс дээш үнэтэй бол “гээгдэл эд хөрөнгийг завших” гэмт хэрэгт тооцогдоно.

     Энэ тохиолдолд, иргэн Батын олж авсан гар утас нь тусгай үнэлгээний компаниар үнэлүүлснээр 550.000 төгрөгийн үнэлгээтэй болох нь тогтоогдсон бөгөөд, тэрээр уг гар утсыг цааш зарж борлуулан өөртөө хэрэглэсэн нь тогтоогдсон тул шүүхээс иргэн Ганхундагын гээгдүүлсэн гар утсыг “гээгдэл хөрөнгө” мөн гэж дүгнэн, гээгдэл эд хөрөнгийг бусдын эзэмшил өмчлөлд байгааг мэдсээр байж завшсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэж иргэн Батад эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэв.

 

Санамж:

       Энэ хураангуй нь шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

 

Шийдвэрийг бүтнээр нь үзэх бол:  https://shuukh.mn/single_case/59906?daterange=2021-07-06%20-%202021-07-06&id=1&court_cat=2&bb=1

 

 Хураангуйг бэлтгэсэн: Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч                                                                                                                                                         Б.Батболор

ГЭЭГДҮҮЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ОЛЖ АВСАН БОЛ ЭЗЭНД НЬ БУЦААН ӨГӨХ, ЭЗЭН НЬ ОЛДОХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДЭГДЭЭРЭЙ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх