Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 3-р сарын мэдээ, тайлан

2023/04/14 211
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 3-р сарын мэдээ, тайлан

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 3-р сарын мэдээ, тайлан  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook