Шийдвэрийн хураангуй

Цахим орчинд бусдын нэр төр, алдар хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол гэмт хэрэгт тооцно

2022-09-22 1372
Туршилтаар   ЦАХИМ ОРЧИНД БУСДЫН НЭР ТӨР, АЛДАР ХҮНДЭД ХАЛДСАН ИЛТ ХУДАЛ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАРААСАН БОЛ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦНО   Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/680                                   ...

Хагалгаа хийсэн эмч өвчтөнөөс мөнгө авсан үйлдэлд ял оногдуулав

2022-09-22 1374
Туршилтаар   Хагалгаа хийсэн эмч өвчтөнөөс мөнгө авсан үйлдэлд ял оногдуулав.    Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/698                                                &...

Явган зорчигчийн буруугаас зам тээврийн осол гарч, жолооч цагаатав.

2022-08-05 2291
Туршилтаар   ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН БУРУУГААС ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ ГАРЧ, ЖОЛООЧ ЦАГААТГАГДАВ.   Шийдвэрийн дугаар:2022/ШЦТ/500                                                &...

Шүүхээс тогтоосон 4 жил 5 хоногийн хугацаанд 'архи уувал' хорих ялыг биечлэн эдэлнэ.

2022-08-05 1745
  Туршилтаар   ШҮҮХЭЭС ТОГТООСОН 4 ЖИЛ 5 ХОНОГИЙН ХУГАЦААНД “... АРХИ УУВАЛ” ХОРИХ ЯЛЫГ БИЕЧЛЭН ЭДЭЛНЭ   Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/528                               &...