Ерөнхий шүүгч

            Шүүхийн эрхэм зорилго болох Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх, шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг ханган шүүн таслах ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа тус шүүхийн нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг төлөөлөн мэндчилгээ дэвшүүлье.

            БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 79 дүгээр зарлигаар Улаанбаатар хотыг 4 районд бүсчлэн хувааж, засаг захиргааны зохион байгуулалт хийгдсэнээр Октябрийн районы Ардын депутатуудын хурлын 1965 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн Анхдугаар чуулганаар Октябрийн районы ардын шүүх үүсгэн байгуулагдсан байдаг. Энэ цаг хугацаанаас хойш тухайн шүүхийн түүх даруй 57 дахь жилтэйгээ золгожээ.

            Монгол Улсын Их Хурал 2012 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлэгт заасны дагуу “... дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх” гэсэн нэршилтэй шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн зорилтод нийцүүлэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж ирлээ.

         Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь өнөөдрийн байдлаар нийт 11 шүүгчтэйгээр, хууль дээдлэх, гагцхүү хуульд захирагдахыг шүүхийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааныхаа үндсэн зарчим болгон ажиллаж байна.

           Өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль, Төрийн албаны тухай хууль, эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хуулийг чанд сахиж ажиллахаа нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудын өмнөөс илэрхийлье.

    

МОНГОЛ УЛС МАНДАН БАДРАГ

                       

                            Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн

                            анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч                                     О.ЖАНЧИВНЯМБУУ

 

 

2022 он