НИЙТ ШҮҮГЧИЙГ ТАТГАЛЗАХ ХҮСЭЛТИЙГ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ХЭЛЭЛЦЭВ

2022/11/11 6411
           НИЙТ ШҮҮГЧИЙГ ТАТГАЛЗАХ ХҮСЭЛТИЙГ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ХЭЛЭЛЦЭВ

 Туршилтаар:

 

 

                      НИЙТ ШҮҮГЧИЙГ ТАТГАЛЗАХ ХҮСЭЛТИЙГ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ХЭЛЭЛЦЭВ

 

Шийдвэрийн дугаар: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөний 15 дугаартай тогтоол

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Процессын хураангуй: №2 2022.10.31

             Нийслэлийн прокурорын газраас яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн ... дугаартай хэргийн шүүгдэгч Энх, түүний өмгөөлөгч Болд нар тус шүүхийн нийт шүүгчийг татгалзан гаргах тухай хүсэлт гаргаж, үндэслэлээ “... өмнө энэ шүүх хуралдааныг хойшлуулахад 7 шүүгч оролцож байсан тул нийт шүүгчээс татгалзаж байна” гэх агуулгаар тайлбарлажээ.

           Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөн уг хүсэлтийг хэлэлцээд, “шүүхийн нийт шүүгчээс татгалзах” тухай шүүгдэгч болон шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтийг үндэслэлгүй гэж үзээд хүсэлтийг хангахаас татгалзав.

          Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд шүүгч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож болохгүй үндэслэлүүдийг тодорхой нэрлэн заасан, хуульд заасан үндэслэл байвал шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч нь хэрэг хянан шийдвэрлэж байгаа шүүгчийг татгалзан гаргах хүсэлт гаргах эрхийг мөн хуулиар олгосон байна.

         Шүүгдэгч Энх нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй хянан шийдвэрлэж байгаа бөгөөд тухайн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоогүй бусад шүүгчийг “хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас татгалзан гаргах” ойлголт хуульд байхгүй, шүүн таслах ажиллагаанд оролцоогүй шүүгчээс урьдчилан таамаглал хийж татгалзах эрхийг оролцогч нарт хуулиар олгоогүй.

           Тус шүүх нийт 11 шүүгчтэйгээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тухайн шүүхийн нийт шүүгчийг татгалзан гаргах тухай шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгчийн хүсэлт нь хууль зүйн үндэслэлгүй гэж үзлээ.

        Түүнчлэн шүүгдэгч Энх нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүний 3 шүүгчийг “татгалзан гаргах” хүсэлтийн үндэслэл нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан “шүүгчийг татгалзан гаргах” үндэслэлүүдийн алинд ч хамаарахгүй, тухайн бүрэлдэхүүнд орсон шүүгчдийг энэ хэрэгт хувийн сонирхолтой гэж үзэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй тул хүсэлтийг хангахаас татгалзаж шийдвэрлэв.

Санамж:

Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

 

Хураангуйг бэлтгэсэн: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч О.Жанчивнямбуу

НИЙТ ШҮҮГЧИЙГ ТАТГАЛЗАХ ХҮСЭЛТИЙГ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ХЭЛЭЛЦЭВ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх