Эрүүгийн хэрэг хуваарилах журам

2024 оны 03 сарын 05-ний өдрийн 10 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-03-05 81
ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ЭЭЛЖЭЭР АЖИЛЛАХ ШҮҮГЧ НАРЫН ХУВААРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/1ENhvIt_cUh5Z-fDSyQzKI7p5UkcRa948/preview

2024 оны 03 сарын 01-ний өдрийн 09 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-03-01 64
ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧЭЭР СОНГОГДСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/1mHbpQKVSvPEnLmnY3H11NfWpF5ZTyAnF/preview

2024 оны 01 сарын 15-ны өдрийн 06 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-01-15 52
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/1PReVWpM-W-UwQAaFYmJYf0_Xba_OQnKG/preview

2024 оны 01 сарын 04-ний өдрийн 03 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2024-01-04 54
2024 ОНД ХҮЛЭЭЖ АВАХ ЭРҮҮГИЙН, ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙГ ШҮҮГЧИД ХУВААРИЛАХ, ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ https://drive.google.com/file/d/13732UAb4dfSYukO-5Mrd0D6BlX1ON-Og/preview

2023 оны 12 сарын 27-ний өдрийн 02 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2023-12-27 138
https://drive.google.com/file/d/1-VPNkdpQW1PDN_oxWzze9kkYKq40lYby/preview

2023 оны 12 сарын 21-ний өдрийн 01 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2023-12-21 114
https://drive.google.com/file/d/1QPQLKD69_ZQh4GPtgSdglhA4R37sh1RX/preview

2022 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 20 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2022-12-15 106
Доорхи линкээр үзнэ үү. https://drive.google.com/file/d/1D9OZ9g3NUHqiwtQ4U2D-UHWiAoolGMhZ/preview

2022 оны 11 сарын 07-ны өдрийн 19 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2022-11-07 101
Доорхи линкээр үзнэ үү. https://drive.google.com/file/d/1Shn2nDAVgFKph_vHqJtaxr5HQ2tgnM7K/preview

2021 оны 11 сарын 11-ны өдрийн 14 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2021-11-12 105
Доорхи линкээр үзнэ үү. https://drive.google.com/file/d/1GmetIzA3KU0VYU2Q658CY1wMadWtar-T/preview