Шийдвэрийн хураангуй

ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ БАЙНГЫН АЙДАС, ДАРАМТ, ХҮЧИРХИЙЛЭЛД БАЙЛГАХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

2022-11-08 5370
Туршилтаар:  ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ БАЙНГЫН АЙДАС, ДАРАМТ, ХҮЧИРХИЙЛЭЛД БАЙЛГАХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО           Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/761           Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.           Шийдвэрийн ху...

291 ИРГЭНИЙ ФЭЙСБҮҮК ОРЧИНД ӨГСӨН ХАНДИВ ТУСЛАМЖ БА ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ

2022-11-08 5306
Туршилтаар:     291 ИРГЭНИЙ ФЭЙСБҮҮК ОРЧИНД ӨГСӨН ХАНДИВ ТУСЛАМЖ  БА ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ            Шийдвэрийн дугаар: 2022/7/22/586          Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.          Шийдв...

ЦАХИМ ОРЧИНД БУСДЫН НЭР ТӨР, АЛДАР ХҮНДЭД ХАЛДСАН ИЛТ ХУДАЛ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАРААСАН БОЛ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦНО

2022-09-22 5553
Туршилтаар   ЦАХИМ ОРЧИНД БУСДЫН НЭР ТӨР, АЛДАР ХҮНДЭД ХАЛДСАН ИЛТ ХУДАЛ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАРААСАН БОЛ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦНО            Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/680                          ...

ХАГАЛГАА ХИЙСЭН ЭМЧ ӨВЧТӨНӨӨС МӨНГӨ АВСАН ҮЙЛДЭЛД ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.

2022-09-22 5497
Туршилтаар   ХАГАЛГАА ХИЙСЭН ЭМЧ ӨВЧТӨНӨӨС МӨНГӨ АВСАН ҮЙЛДЭЛД ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.             Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/698                                        ...

ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН БУРУУГААС ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ ГАРЧ, ЖОЛООЧ ЦАГААТГАГДАВ.

2022-08-05 5737
Туршилтаар   ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН БУРУУГААС ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ ГАРЧ, ЖОЛООЧ ЦАГААТГАГДАВ.          Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/500                                        &...

ШҮҮХЭЭС ТОГТООСОН 4 ЖИЛ 5 ХОНОГИЙН ХУГАЦААНД “... АРХИ УУВАЛ” ХОРИХ ЯЛЫГ БИЕЧЛЭН ЭДЭЛНЭ

2022-08-05 5595
  Туршилтаар   ШҮҮХЭЭС ТОГТООСОН 4 ЖИЛ 5 ХОНОГИЙН ХУГАЦААНД “... АРХИ УУВАЛ” ХОРИХ ЯЛЫГ БИЕЧЛЭН ЭДЭЛНЭ              Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/528                          ...