ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА

2022/04/26
     ШЕЗ “Улсын Дээд шүүхээс бусад шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, түүний байршлыг тогтоох тухай” хуулийн төсөл  боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулжээ: https://www.judcouncil.mn/site/news_full/12055
    Өмнөх алдааг давтаагүй, шударгаар шүүлгэх эрхийг хангасан, үр нөлөөтэй, тогтвортой шүүхийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд чухал хуулийн төслийг  боловсруулах нь. Энэ талаар хэд хэдэн судалгаа хийгдсэн ч хамгийн сүүлийн цогц судалгаа нь Tsagaanbayar Ganpurev Altansukh Jamiyanjav  Batbayar Kaminari нарын 2021 онд гүйцэтгэсэн "ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО: ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА."
                Линк нь: https://www.forum.mn/.../Court%20System_Web%20Version.pdf
бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно