АЛДААТАЙ ГҮЙЛГЭЭГ ЗАВШСАН ҮЙЛДЭЛД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

2024/04/25 131
АЛДААТАЙ ГҮЙЛГЭЭГ ЗАВШСАН ҮЙЛДЭЛД ЭРҮҮГИЙН  ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

Шийдвэрийн дугаар: Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 424 дүгээр шийтгэх тогтоол

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Тоймын дугаар, огноо: 2024.04.25 №14

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

          Иргэн Б нь Хаан банкны интернэт данснаас “сургалтын төлбөр” гэсэн утгатайгаар 400.000 төгрөгийг Ц-ийн данс руу андуурч шилжүүлснийг, холбогдох байгууллага болон Цагдаагийн газраас мэдэгдсэн боловч тэрээр өөртөө хэрэглэсэн байна.

       Бусдын гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал, андуурагдсан илгээмж, төлбөр тооцооны алдаатай мөнгөн гүйлгээ зэргийг эзэмшигч, өмчлөгчид нь буцаан өгөлгүй эсхүл тодорхойгүй бол цагдаагийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэж хүлээлгэн өгөөгүй өөртөө завшсан үйлдлийн хохирлын хэмжээ 300.000 төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй бол гэмт хэрэгт тооцогдохоор Эрүүгийн хуульд заасан байдаг.

        Шүүгдэгч Ц-ийн үйлдлийг Сонгинохайрхан дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокуророос Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “Алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших” гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцуулахаар яллах дүгнэлт үйлдэж хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн. 

       Энэ гэмт хэргийг үйлдсэн хүнийг 450.000-2.700.000 төгрөгөөр торгох , эсхүл 240-720 цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, 01-06 сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэхээр хуульд заасан бөгөөд Ц нь гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа сайн дураараа хүлээн зөвшөөрч, учруулсан хохирлыг нөхөн төлж, өөрт холбогдох хэргээ хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтийг прокурорт гаргаж, 450.000 төгрөгийн торгох ял оногдуулах санал тавихад хүлээн зөвшөөрсөн тул хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх журмын хүрээнд хянавал зохих нөхцөл байдлуудыг шүүхээс тодруулан түүний эрх зүйн байдлыг дордуулахгүйгээр прокурорын саналын хүрээнд баталж шийдвэрлэв.

Шүүхийн шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос:

https://shuukh.mn/single_case/102313?daterange=2024-01-01%20-%202024-04-25&id=1&court_cat=2&bb=1

Тойм бэлтгэсэн: Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Бямбаабаатар

АЛДААТАЙ ГҮЙЛГЭЭГ ЗАВШСАН ҮЙЛДЭЛД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.   
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх