Шүүгч

Ерөнхий шүүгч: Б.Дашдондов

Шүүгч:

Г.Алтанцэцэг

Л.Баатар

Б.Батаа

Б.Бямбаабаатар

Г.Ганбаатар

М.Мөнхбаатар

Г.Мөнхзул

С.Сэржмядаг

Ц.Урангуа