Шүүгч

Ерөнхий шүүгч: Б.Дашдондов

Шүүгч:

Г.Алтанцэцэг

Л.Баатар

Б.Батаа

Б.Бямбаабаатар

Г.Энхцэцэг

М.Мөнхбаатар

Г.Мөнхзул

С.Сэржмядаг

Ц.Урангуа

Б.Булгантамир

Б.Наранжаргал

Ц.Амар