ХУУРАМЧ ФЭЙСБҮҮК ХАЯГ ҮҮСГЭН БУСДЫГ ЗАЛИЛСАН ЭТГЭЭДЭД ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.

2022/10/20 5601
 ХУУРАМЧ ФЭЙСБҮҮК ХАЯГ ҮҮСГЭН БУСДЫГ ЗАЛИЛСАН ЭТГЭЭДЭД ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.

                                                                                                                                                                                                                          Туршилтаар:

         

  ХУУРАМЧ ФЭЙСБҮҮК ХАЯГ ҮҮСГЭН БУСДЫГ ЗАЛИЛСАН ЭТГЭЭДЭД ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.

           Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/637       

           Шийдвэрийн төлөв : Хүчин төгөлдөр болсон         

           Шийдвэрийн хураангуй: №5    2022.10.19                                                      

    Аажив нь банкнаас их хэмжээтэй зээл авах зорилгоор Банкны зээлийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Онход албан тушаалын байдалтай нь холбогдуулан 70,000,000 төгрөг хахууль болгон өгчээ.

      Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс шүүгдэгч Ааживыг “өөрт давуу байдал бий болгох зорилгоор хахууль өгсөн”, шүүгдэгч Онхыг “хахууль өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс түүнд давуу байдал бий болгосон” гэм буруутай гэж үзэв.

      Хэрэгт авагдсан баримтаар, Аажив, Онх нар анх зээл хэрхэн авах талаар уулзаж, холбогдох зөвлөгөөг нэг нь өгч, нөгөө нь авсан, улмаар их хэмжээний зээлийг шуурхай гаргуулах, мөн дансны битүүмж чөлөөлүүлэхэд шан харамж өгөх, авах болон хамаарах бусад асуудлаар харилцан ярилцаж тохиролцсон нь тогтоогдсон байна.

   Банкны зээлийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Онх нь тухайн тохиолдолд зээл олгох, данс битүүмжлэх эрх бүхий албан тушаалтан байгаагүй хэдий ч өөрийн албаны эрх нөлөө, нэр хүнд, танил талаа ашиглаж, Ааживаас түүнд хахууль өгөх бүрт Ааживын зээл авах, зээлийн дансны битүүмж чөлөөлүүлэх хүсэл зориг бодитой биелэгдэж байсан нь тогтоогдсон тул шүүгдэгч Онхыг өөртөө хууль бус ашиг орлого олох сэдэлт, зорилгоор хахууль авсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шүүхээс үзсэн байна.

      Түүнчлэн, хахууль авах, хахууль өгөх уг гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд тухайн этгээдүүдийн хувьд өөрсдөдөө давуу байдал бий болгох, ашиг олох сэдэлт зорилгын нэгдмэл ашиг сонирхолтой байсан болох нь тогтоогдсон тул Онхыг  “хахууль авахдаа бусдыг хясан боогдуулсан”, Аажив нь тийнхүү “хясан боогдуулалтад гарцаагүй автаж хахууль өгсөн” гэж үзэх үндэслэлгүй, шүүгдэгч Ааживыг хахууль өгөх гэмт хэрэг үйлдсэн гэж дүгнэжээ.     

   Иймд шүүгдэгч Аажив, Онх нарт хээл хахууль өгсөн, авснаар эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж шийдвэрлэсэн болно.

   Онход нийтийн албанд томилогдох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасаж, 8000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 8,000,000 /найман сая/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж,  торгох ялыг биелүүлэхгүй зайлсхийвэл биелэгдээгүй торгох ялын 15 /арван тав/ нэгжийг 1 /нэг/ хоногоор тооцож, хорих ялаар солих,

   Ааживыг нийтийн албанд томилогдох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасаж, 2 жил зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар шийтгэж, зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг биелүүлээгүй бол уг ялын эдлээгүй үлдсэн хугацааны 1 /нэг/ хоногийг хорих ялын 1 /нэг/ хоногоор тооцож хорих ялаар солих.

      Мөн хахууль авах, өгөх гэмт хэрэг үйлдэхэд ашигласан төлбөрийн хэрэгсэл болох 70,000,000 /далан сая/ төгрөгийг Онхоос хурааж, улсын төсөвт шилжүүлж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардалд хамаарах шинжээчид төлөх төлбөрт тус тус 380,000 төгрөгийг Аажив, Онх нараас гаргуулж, шинжээчид олгохоор шийдвэрлэсэн.

 

  Санамж: 

Энэ хураангуй нь шүүхийн бүрэн гүйцэд шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл хүргэх зорилготой болохыг тэмдэглэв.

 

       Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэх холбоос :https://shuukh.mn/single_case/74593?daterange=2022-01-01%20-%202022-10-13&id=1&court_cat=2&bb=1

    Хураангуй бэлтгэсэн :Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Г.ГАНБААТАР

 

 

ХУУРАМЧ ФЭЙСБҮҮК ХАЯГ ҮҮСГЭН БУСДЫГ ЗАЛИЛСАН ЭТГЭЭДЭД ЯЛ ОНОГДУУЛАВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх