ЦАГДАН ХОРИГДСОН ХҮН ХЭДИЙД Ч ПРОКУРОРТ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ

2022/12/20 5628
 ЦАГДАН ХОРИГДСОН ХҮН ХЭДИЙД Ч ПРОКУРОРТ  ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ

                                                                                                                                                    Туршилтаар

 

ЦАГДАН ХОРИГДСОН ХҮН ХЭДИЙД Ч ПРОКУРОРТ

ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ

           

                    Шийдвэрийн дугаар: 2022/ЕШЗ/1799

                    Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

                     Процессийн хураангуй: №3

 

             Өмгөөлөгч Л.Б-ээс Ерөнхий шүүгчид хандаж гаргасан гомдолдоо: “яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан шүүгчийн захирамжийг эс зөвшөөрч дараах үндэслэлээр гомдол гаргаж байна.Үүнд:Яллагдагч Ж.Б нь зүрхний шигдээс оношоор БЗД-ийн ... дугаар хорооны “ЭӨ” эмнэлэгт байнгын хяналтад байдаг, ... тул хохирогчтой уулзахыг хориглох хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч өгнө үү” гэсэн.

              Эрүүгийн хэрэгт яллагдагчаар татагдсан хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах хуульд заасан үндэслэл байгаа бол прокурор саналаа шүүхэд хүргүүлж улмаар шүүх цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах эсэхийг прокурор, өмгөөлөгчийг, хүсэлт гаргасан бол яллагдагчийг оролцуулан хэлэлцүүлэг хийж яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах эсэхийг шийдвэрлэдэг.

 

        Яллагдагч болон өмгөөлөгч цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан шийдвэр танилцуулснаас хойш 03 хоногийн дотор тухайн шүүхийн Ерөнхий шүүгчид гомдол гаргах эрхтэй ба хэрэв Ерөнхий шүүгчид гомдол гаргаж чадаагүй бол цагдан хорьсон эсхүл цагдан хорих хугацааг сунгасан хоногийг дуусахыг хүлээхээс өөр гарц байхгүй мэтээр ойлгох нь учир дутагдалтай.

           

              Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 14.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндэслэл, журмаас үзэхэд яллагдагч, түүний төлөөлөгч, өмгөөлөгч нар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох үндэслэл, баримт байгаа бол хүсэлтийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны аль ч үед прокурорт гаргаж тавих, прокурор таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох үндэслэлтэй гэж үзвэл хэдийд ч шүүхэд саналаа гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй гэж ойлгож хэрэглэх үндэслэлтэй болно.

 

             Яллагдагчийн өвчний талаар баримтгүй учраас шүүх энэ талаар дүгнэлт хийх боломжгүй тул өмгөөлөгчийн гомдлыг хангахгүй орхиж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгуулах хүсэлтийг прокурорт   хэдийд ч гаргах эрхтэй талаар дурдаж шийдвэрлэсэн.

          

САНАМЖ:

Энэхүү хураангуй нь хуулийн заалтыг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар хүргэх зорилготой болно.

 

 

Хураангуй бэлтгэсэн:  Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий

                                                                                                                                       шүүгч Б.Дашдондов

ЦАГДАН ХОРИГДСОН ХҮН ХЭДИЙД Ч ПРОКУРОРТ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх