ЯВГАН ЗОРЧИГЧ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОХИРЛОО ӨӨРӨӨ ХАРИУЦАХААР БОЛОВ

2022/12/01 6016
ЯВГАН ЗОРЧИГЧ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОХИРЛОО ӨӨРӨӨ  ХАРИУЦАХААР БОЛОВ

Туршилтаар

ЯВГАН ЗОРЧИГЧ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОХИРЛОО ӨӨРӨӨ

ХАРИУЦАХААР БОЛОВ

                  Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЦТ/1397

                  Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

                  Шийдвэр хураангуй: №8

                  Шүүгдэгч Л.О нь 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Toyota prius 20” маркийн бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож явахдаа зам хөндлөн гарч явсан явган зорчигч Н.Т-ыг мөргөж, хүндэвтэр гэмтэл учруулсан гэх хэргийг Тээврийн прокурорын газраас яллах дүгнэлт үйлдэн ирүүлжээ.

                  Шүүх тус хэргийг хянан хэлэлцээд, шүүгдэгч Л.О-ийг бүрэн бус буюу нэг дугуйн тоормос дутуу ажилладаг тээврийн хэрэгсэл жолоодож, улмаар аюул саад тулгарсан үед зогсоох арга хэмжээ авч чадалгүй зам хөндлөн гарч байсан явган зорчигчийг мөргөж, эрүүл мэндэд нь хүндэвтэр хохирол болгоомжгүй учруулсан гэм буруутайд тооцлоо.

                  Тодруулбал, шүүгдэгч Л.О нь Замын хөдөлгөөний дүрмийн 3.4-д “Жолооч эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчилгүй байхаар тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй.” гэж, мөн дүрмийн 12.3-т “Жолооч хөдөлгөөнд аюул, саад тулгарахыг мэдсэн үед тээврийн хэрэгслийн хурдыг хасаж, зайлшгүй тохиолдолд зогсоох арга хэмжээ авна.” гэж тус тус заасныг зөрчсөний улмаас явган зорчигч мөргөж, хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулсан гэж үзээд түүнд 550 нэгж буюу 550,000 төгрөгөөр торгох ял шийтгэв.

                  Хэдий шүүгдэгч Л.О-ийн буруутай үйлдлийн улмаас авто замын гэмт хэрэг гарч, явган зорчигчийн биед хүндэвтэр гэмтэл учирсан боловч хохирогч Н.Т нь согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үедээ явган хүний гарцтай авто замын гарцгүй хэсгээр зам хөндлөн гарсан нь гэмт хэрэг үйлдэгдэх шалтгаан нөхцөл болсон байх тул шүүгдэгч Л.О-д торгох ял оногдуулсан болно.

                   Мөрдөн байцаалтын явцад хохирогч Н.Т нь 150,000 төгрөгийн эмчилгээний баримт гаргаж өгсөн хэдий ч шүүгдэгч Л.О нь хохирол төлбөрт 2,050,000 төгрөгийг өөрийн сайн дураар төлж барагдуулсан байх бөгөөд шүүгдэгч Л.О нь шүүх хуралдаанд “...хохирогч Н.Т байнга мөнгө нэхээд дарамтлаад байх юм...” гэж мэдүүлэв.

                   Шүүх хохирогч нь гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлоо шаардах эрхтэй боловч гэм хор учрахад хохирогчийн хэтэрхий болгоомжгүй үйлдэл нөлөөлсөн нөхцөл байдлыг харгалзан Иргэний хуулийн 514 дүгээр зүйлийн 514.1 дэх хэсэгт зааснаар цаашид гарах эмчилгээний зардал буюу гэм хорын үлдэх хохирлыг хохирогч Н.Т-д өөрт нь хариуцуулсан.

Санамж:

Энэхүү мэдээлэл нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, харин шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд нээлттэй байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

 

Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэх холбоос: https://shuukh.mn/single_case/82186?daterange=2022-01-01%20-%202022-11-29&id=1&court_cat=2&bb=1

Хураангуй бэлтгэсэн:Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Батаа

ЯВГАН ЗОРЧИГЧ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОХИРЛОО ӨӨРӨӨ ХАРИУЦАХААР БОЛОВ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх