ХОХИРОГЧ НАС БАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙ ХУУЛЬ ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЭРХ, ҮҮРГИЙГ НЬ ЭДЭЛЖ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОНО

2023/01/30 1570
ХОХИРОГЧ НАС БАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙ ХУУЛЬ ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЭРХ, ҮҮРГИЙГ НЬ ЭДЭЛЖ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОНО

ХОХИРОГЧ НАС БАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙ ХУУЛЬ ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЭРХ, ҮҮРГИЙГ НЬ ЭДЭЛЖ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОНО

Шүүхийн процессийн тойм

 

         Шүүхийн нэр: Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

        Шийдвэрийн дугаар: 2022/ШЗ/1839

        Тоймын дугаар: № 01

        Огноо: 2023.01.27-ны өдөр

        Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно”

      Шүүгдэгч Д, Ж, Т нар нь бүлэглэн хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах гэмт хэрэгт яллагдагчаар татагдан яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхэд шилжиж ирсний дараа тэдний холбогдсон хэргийн хохирогч В нь 2022 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр нас барсан болох нь улсын бүртгэлийн лавлагаагаар тогтоогдсон.

     Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт  “Мөрдөгч, прокурор дараах хүнийг хууль ёсны төлөөлөгчөөр тогтооно: 1.3. хохирогч нас барсан, ... шалтгаанаар өөрийн хүсэл сонирхлоо илэрхийлж чадахгүй тохиолдолд түүний төрсөн, үрчилж авсан эцэг, эх, эхнэр, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг” гэж, мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хууль ёсны төлөөлөгчийг тогтоохтой холбоотой маргааныг шүүх, прокурор шийдвэрлэнэ”, мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Хууль ёсны төлөөлөгч нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өөрийн төлөөлөн оролцож байгаа оролцогчийн энэ хуульд заасан эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ” гэж тус тус заажээ.

     Иймд хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийг олж тогтоон, тухайн этгээдэд хуульд заасан эрхээ эдэлж, шүүгдэгч талтай шүүн таслах ажиллагаанд эрх тэгш оролцох боломжоор хангах шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн тул тухайн асуудлыг шийдвэрлэхээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан болно.

 

            Тоймыг бэлтгэсэн: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С.Сэржмядаг

ХОХИРОГЧ НАС БАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙ ХУУЛЬ ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЭРХ, ҮҮРГИЙГ НЬ ЭДЭЛЖ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОНО  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх