ШҮҮГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛОВ.

2021/11/09

                  

Монгол Улсын Нийт шүүгчдийн анхдугаар чуулганы 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 05 дугаартай тогтоолоор “Хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох нийтлэг журам”-ыг батлав.

Шүүх бүр нийтлэг журамд нийцүүлэн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-ийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.5-т заасны дагуу өөрийн нарийвчилсан журмыг батлан мөрдөж ажиллана” гэснийг үндэслэн Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Шүүгчдийн ээлжит бус зөвлөгөөн зарлаж, тус зөвлөгөөнөөр “Хэрэг, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох тухай” нарийвчилсан журмыг хэлэлцэн баталлаа.