2023 оны 12 сарын 27-ний өдрийн 02 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

2023/12/27 49
2023 оны 12 сарын 27-ний өдрийн 02 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook