АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №2

2021/03/09 608
АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №2

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №2  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook