ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭХ ХУУДСААР ДУУДААД ИРЭЭГҮЙ НЬ ЦАГДАН ХОРИХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛСОН

2023/12/04 467
ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭХ ХУУДСААР ДУУДААД ИРЭЭГҮЙ НЬ ЦАГДАН ХОРИХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛСОН

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023.12.04-ний өдрийн 2023/ЦШЗ/1829 дугаар ерөнхий шүүгчийн захирамж

          Шүүхийн процессын тойм: 2023.12.04

          Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”

             Прокуророос Н.Өнөрцэцэгийн худал мэдээлэл тараасан гэсэн 5 үйлдэл, бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлсэн гэсэн 1 үйлдэлд тус тус эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан, мөн 1 үйлдэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа нөхцөл байдал тогтоогдсон.

              Н.Өнөрцэцэгийг мөрдөгч нараас 21 удаа утсаар ирэхийг мэдэгдсэн боловч ирээгүй учраас прокуророос мэдэгдэх хуудсаар нийт 6 удаа дуудахад гуравт нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй зэргээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулах, саад учруулах үйлдлийг удаа дараа гаргаж байгаа нь хуульд заасан яллагдагчийн хүлээсэн үүргийн зөрчилд хамаарах тул прокурорын цагдан хориулах саналыг шүүх хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

 

                         Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭХ ХУУДСААР ДУУДААД ИРЭЭГҮЙ НЬ ЦАГДАН ХОРИХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛСОН  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх