Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

2023/11/03 85
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

          Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх байгуулагдсаны  30 жилийн ойн ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдад хүний эрх, шударгаар шүүлгэх эрхийг таниулах, гэмт хэрэг болон зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сурагчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх 2 сарын сургалтыг тус шүүхийн шүүгчид нийт 25 сургуульд биечлэн зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.

         Тус сургалтыг хуваарийн дагуу 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр ерөнхий шүүгч Б.Дашдондов Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 74, 121 дүгээр сургуулиудад зохион байгуулж 100 сурагчдыг хамрууллаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook