Шүүх хуралдаан хойшилсон шалтгаан, нөхцлийг тодорхойлох судалгаа авч байна.

2023/07/17 309

               Шүүх хуралдаан хойшилсон шалтгаан нөхцөлийг илрүүлж, түүнээс үүсэх үр дагавар нь хэргийн оролцогч нарт ямар хүндрэл бэрхшээл үүсгэдэг болохыг тодорхойлон тус хүндрэл бэрхшээлүүдийг багасгах зорилготой юм.

Шүүх хуралдаан хойшилсон шалтгаан, нөхцлийг тодорхойлох судалгаа авч байна.   
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook