ПРОКУРОРЫН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАЖ, ЯЛЛАГДАГЧИД ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХ ТАСЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАВ

2023/04/26 398
ПРОКУРОРЫН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАЖ,  ЯЛЛАГДАГЧИД ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХ ТАСЛАН СЭРГИЙЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭ АВАВ

Шүүхийн нэр: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.12.05 №268

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр.

Процессын хураангуй №04

           Прокуророос Иргэн Б-г хүний эрүүл мэндэд хүнд гэмтэл санаатай учруулсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэж яллагдагчаар татаж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, “цагдан хорих” таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг сунгуулах саналыг шүүхэд гаргажээ.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хэргийн ээдрээ төвөгтэй байдлыг харгалзан яллагдагчийг цаашид цагдан хорих зайлшгүй шаардлагатай бол шүүх цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг тухай бүр 1 сар хүртэл хугацаагаар сунгах...” гэж хуульчилсан байна.      

Прокурорын санал нь дээрх хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй буюу тухайн хэрэгт ямар ээдрээ төвөгтэй байдал үүссэн, яллагдагчийг цаашид цагдан хорих зайлшгүй шаардлагатай талаараа нотолж буй баримт мэдээлэл, түүний агуулгыг тусгаагүй, мөрдөн шалгах ажиллагаа огт хийгээгүй тул яллагдагч Б-н хувийн байдлыг харгалзан Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс гарч явах, хохирогчтой уулзахыг хориглох “хязгаарлалт тогтоох” таслан сэргийлэх арга хэмжээг авч шийдвэрлэсэн.

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хүний эрхийг дээдлэн, олон улсын болон дотоодын хууль тогтоомжийг чандлан сахиж ажиллах шаардлагатай бөгөөд зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд буюу эцсийн арга хэмжээ болгож цагдан хорих, хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлах ёстой хуулийн шаардлагад нийцээгүй гэж шүүх үзсэн.

 Санамж: “Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.”

Тойм бичсэн: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Бямбаабаатар

ПРОКУРОРЫН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАЖ, ЯЛЛАГДАГЧИД ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХ ТАСЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАВ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх