2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ 56 АЖИЛТАНД 13 УДАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2024/06/13 43
2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ 56 АЖИЛТАНД 13 УДАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ 56 АЖИЛТАНД 13 УДАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook