ЭМНЭЛГИЙН ЧАНАРТАЙ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГЛЭХ САНАЛТАЙ ИРҮҮЛСЭН ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ БУЦААВ.

2024/04/19 144
ЭМНЭЛГИЙН ЧАНАРТАЙ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГЛЭХ САНАЛТАЙ ИРҮҮЛСЭН ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ БУЦААВ.

Шийдвэрийн дугаар: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 613 дугаартай шүүгчийн захирамж.

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.

Процессын хураангуй дугаар №2024/4

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

        Нийслэлийн Баянгол дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокуророос яллагдагч Б-д эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай прокурорын санал гаргаж, яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзлээ.

         Прокуророос Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Үндэсний төвийн Шүүх сэтгэц эмгэг судлалын дүгнэлтийг үндэслэсэн байх ба уг дүгнэлтэд хуульд заасан эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний төрөл, дэглэм, хугацааг тогтоогоогүй, мөн гэмт хэрэгт үйлдсэн этгээд нь өөртөө болон бусдад аюул учруулах эсэхийг шинжээчийн дүгнэлтэд тусгагдаагүй байна.

         Учир нь гэмт хэрэг үйлдэх үедээ хэрэг хариуцах чадваргүй байсан этгээдэд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх эсэхийг шүүх шийдвэрлэх боловч эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний төрөл, дэглэм, хугацааг тусгай мэдлэгийн хүрээнд зайлшгүй тогтоох шаардлагатай.

         Мөн гэмт хэрэгт үйлдсэн этгээд нь өөртөө болон бусдад аюул учруулах эсэхийг мөн шинжээч тусгай мэдлэгийн хүрээнд тогтоох шаардлагатай бөгөөд шинжээчийн дүгнэлт гаргахдаа яллагдагчийг тодорхой хугацаанд эмнэлэгт хэвтүүлж, эмчийн хяналтад байлгаж, ажиглалт хийх замаар өөртөө болон бусдад аюул учруулах эсэхийг тогтоох нь зүйтэй.

Иймд яллагдагч Б-д холбогдох хэрэгт дээрх ажиллагааг хийлгэхээр прокурорт буцааж шийдвэрлэлээ.

Хураангуйг бэлтгэсэн: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч М.Далайхүү

ЭМНЭЛГИЙН ЧАНАРТАЙ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГЛЭХ САНАЛТАЙ ИРҮҮЛСЭН ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ БУЦААВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх