ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫГ ХОРИХ ЯЛААР СОЛИВ

2024/04/12 53
ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫГ ХОРИХ ЯЛААР СОЛИВ

Шийдвэрийн дугаар: 2024 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 24 дугаартай

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. 

Процессын хураангуй дугаар: 2024 оны 4 дугаар сарын 12 № 11

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй, бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно”. 

        Ялтан “А”-д 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн  716 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 3 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулж, өмнөх шийтгэх тогтоолоор оногдуулсан 5 жилийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаас эдлээгүй үлдсэн 04 жил 04 сар 19 хоногийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг нэмж нэгтгэн нийт эдлэх ялыг 04 жил 07 сар 19 хоногийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар тогтоож, Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс гарч явахыг хориглож шийдвэрлэжээ.

        Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас ялтан “А”-д зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг зөрчсөн зөрчил бүрд нь зөрчлийн тэмдэглэл үйлдэж, техник хяналтын ажилтны дүгнэлтийг гаргуулж, дахин зөрчил гаргахгүй байх, гаргасан тохиолдолд өөрт нь оногдуулсан ялыг хорих ялаар солих журмын талаар биечлэн уулзаж, ярилцлага хийж тэмдэглэл үйлдэж, тодорхой тайлбарлан өгсөн байна.

        Баянгол дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокуророос ялтан “А”-д шүүхээс оногдуулсан 04 жил 04 сар 19 хоногийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаас эдлээгүй үлдсэн 02 жил 11 сар 06 хоногийн ялыг хорих ялаар солих асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр прокурорын дүгнэлтээ үйлдэж шүүхэд ирүүлжээ.

       Ялтан “А” нь шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэгч, техникийн ажилтны хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх” зэрэг үүргээ биелүүлэхгүй, удаа дараа зөрчсөн, техникийн болон биечилсэн хяналтаас 24 цагаас илүү хугацаагаар удаа дараа санаатайгаар зайлсхийсэн нь эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хяналтын хувийн хэрэгт авагдсан баримтуудаар тогтоогдсон гэж шүүхээс дүгнэж, эрх хязгаарлах ялаас эдлээгүй үлдсэн 02 жил 11 сар 06 хоногийн зорчих эрх хязгаарлах ялыг мөн хугацаагаар хорих ялаар сольж, цагдан хорьж, ялтан “А”-ийн хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр шийдвэрлэв.

БАЯНГОЛ, ХАН-УУЛ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫГ ХОРИХ ЯЛААР СОЛИВ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх