АВЛИГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН МЭДЭЭ / 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ/

2024/03/22 74

АВЛИГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН МЭДЭЭ / 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ/   
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook