БГДЭХАШШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН 14 ДУГААРТАЙ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ "ХЭРЭГ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРИЛАХ БОЛОН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СУГАЛААГААР ТОМИЛОХ НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2022/02/14 411
БГДЭХАШШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН 14 ДУГААРТАЙ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ "ХЭРЭГ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРИЛАХ БОЛОН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СУГАЛААГААР ТОМИЛОХ НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook