Шүүхийн тамгын газраас гамшгийн үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна

2020/12/07

Шүүхийн тамгын газраас гамшгийн үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook