Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Шүүхийн ахмадын салбар зөвлөлийн гишүүд шүүх дээр ажиллав.

2023/06/22 150

 

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн  Шүүхийн ахмадын салбар

 зөвлөлийн гишүүд шүүх дээр ажиллав.

               Монголын  шүүхийн ахмадын холбооноос баталсан удирдамжийн дагуу  шүүхийн  ахмад ажилтан Ж.Оюунцэцэг, П.Наранчимэг, С.Сугар, Н.Чулуунбаатар, Ж.Нарантуяа нар  2023 оны 6 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд шүүхийн байранд ажиллаж,  шүүхээс үйлчилгээ авахаар ирж буй иргэдийг чиглүүлэх,  тэднийг  угтаж  үйлчлэх САЙН ДУРЫН  ажлыг гүйцэтгэлээ.

                 Мөн ахмад ажилтан Ж.Оюунцэцэг  Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэнд “ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ  болон ХЭВЛЭЛИЙН ТОЙМ ” хэрхэн бэлтгэх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч,  хөтөч  ажилтнууд нийт 203  иргэнд  мэдээлэл хүргэн ажиллав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Шүүхийн ахмадын салбар зөвлөлийн гишүүд шүүх дээр ажиллав.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook