Шүүхийн тамгын газраас гамшгийн үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна

2020/12/07
Шүүхийн тамгын газраас гамшгийн үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна

Шүүхийн тамгын газраас гамшгийн үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook