АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

2023/05/30 54
АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар нь 2023 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр ЦАХИМ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЦАХИМ ОРЧНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ ЗӨВ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ТАЛААР Нийслэлийн Өнөр цогцолбор сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.

Түүнчлэн сурагчид шүүх хуралдааныг нээлттэй дэлгэцээр үзэж, шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус шүүхийн тамгын газар дээрх ажлыг 2022 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Нийслэлийн 5 сургуулийн 100 гаруй сурагчдад үе тэнгийнхний дээрэлхэлт, цахим гэмт хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх нь, ахуйн газ, электрон тамхи түүний хор нөлөө гэх мэт сэдвээр мэдээлэл өгсөн байна.