"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2023/05/31 68
"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар нь “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг 2023 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажлын албатай хамтран нутгийн захиргааны нэгдсэн байранд амжилттай зохион байгууллаа.
Тус өдөрлөгийн хүрээнд шүүх хуралдаанд иргэдийн дуу хоолой болон иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцохоор сонгогдсон 350 иргэдэд мэдээлэл хүргэж, гарын авлага тараан 110 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.