МЭДЭЭЛЭЛ

2022/08/19 143

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай холбогдуулан хөдөлмөрийн харилцааны суурь зохицуулалт болох зарчмын шинжтэй    өөрчлөлтүүд болон шинэчилсэн найруулгын агуулгын хүрээнд бичиг баримтыг мэргэжлийн туршлагатай хамт олон боловсруулж, зөвлөгөө өгч  байна.