ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ ШИЛДЭГ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРУУДАА ШАЛГАРУУЛАВ.

2022/01/19

      Шүүхийн  ерөнхий зөвлөлөөс  анхан болон давж заалдах шатны  41 шүүхийн  тамгын газрын дарга нарт сургалт, зөвлөгөөнийг 2022  оны 1    дүгээр  сарын  17-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулав.

     Сургалт, зөвлөгөөний төгсгөлд  2021 онд үйл ажиллагааны нэгдсэн үнэлгээгээр шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн  хараат бус байдлыг  хангах,  хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах  болон  шүүн таслах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй  хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх, шүүхийн  үйлчилгээг олон  нийтэд хүртээмжтэй, нээлттэй хүргэх хуульд заасан чиг үүргээ манлайлан  хэрэгжүүлж ажилласан шүүхийн  тамгын газруудыг  шалгаруулахад тус  шүүхийн тамгын газар  ТУСГАЙ БАЙР  эзэллээ.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ ШИЛДЭГ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРУУДАА ШАЛГАРУУЛАВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook