100 ХҮРТЭЛХ ОРОЛЦОГЧТОЙ ШҮҮХ ХУРАЛДААН ЯВУУЛАХ ТАНХИМТАЙ БОЛЛОО.

2022/01/17

          

    Тус  шүүхийн тамгын  газраас  шүүх хуралдааны  2  танхимыг нэгтгэн  олон шүүгдэгчтэй  шүүх  хуралдааныг саадгүй явуулах, хэргийн оролцогчдын   тав тухтай  орчинд ажиллах  нөхцөл бололцоог  хангаж, шүүх  бүрэлдэхүүний зөвлөлдөх  тасалгааг шинээр гарган тохижууллаа.

    Уг шүүх хуралдааны танхимыг байгуулснаар  Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хуралдааны Р.Баатархүү нарт холбогдох 85  оролцогч, Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Б.Эрдэнэдалай нарт холбогдох 29 оролцогч, Сонгинохайрхан дүүргийн  эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Л.Туул нарт холбогдох 42 оролцогчтой хэргийн шүүх хуралдааныг  явуулаад байна.

100 ХҮРТЭЛХ ОРОЛЦОГЧТОЙ ШҮҮХ ХУРАЛДААН ЯВУУЛАХ ТАНХИМТАЙ БОЛЛОО.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook