МОНГОЛ УЛСАД ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021/11/23

Монгол улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд  2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Олон улсын Эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын ажилтнууд  шүүхийн тамгын газарт хүрэлцэн ирж уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтанд тус байгууллагын хөтөлбөрийн менежер А.Жаргалан, Ш.Агьзул, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан референт Н.Гэрэлтуяа, Шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Гантуяа, Олон нийттэй харилцах  мэргэжилтэн Ж.Оюунцэцэг нар оролцов.

Уулзалтаар Олон улсын Эрх зүйн хөгжлийн байгууллагаас гэр бүлийн хүчирхийлэлийн хохирогчдод хууль зүйн туслалцаа авах боломжийг  нэмэгдүүлэх, эрхээ  эдлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй  тэмцэхэд тэднийг эрх мэдэлжүүлэх зорилготой төслийг хэрэгжүүлж байгаа, 2020 онд  Монгол улсын шүүхээр  хянан шийдвэрлэгдэж буй гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн шүүх хуралдаанд ажиглалт хийсэн талаар,  мөн гэр бүлийн хүчирхийлэлийн эсрэг хууль тогтоомж, холбогдох үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор гурван талт арга замыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа зэрэг асуудлаар танилцуулга хийж, цаашид хамтран ажиллахаар санал солилцлоо.

МОНГОЛ УЛСАД ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook