“ НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2022/06/22 99

 

           Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Хуулийн хэлтэс,  Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны  шүүхтэй  хамтран  “Нээлттэй хаалганы” өдөрлөгийг 2022 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр тус  дүүргийн байранд зохион байгуулав.

Өдөрлөгийн үеэр  дүүргийн тамгын газраар үйлчлүүлж буй  100 гаруй  иргэдэд:

  • Шүүхийн болон тамгын газрын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах шүүхийн үйлчилгээний талаар
  • Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын хуулийн талаар танилцуулга
  • Шүүхийн архивын үйлчилгээний талаар
  • Гомдол хүсэлт гаргах талаар мэдээлэл өглөө.

              Таслан сэргийлэх арга хэмжээний  тухай,  Зөрчлийн тухай хууль, тэнсэн албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, иргэдийн төлөөлөгчийн зэрэг 95  гарын авлага, материалыг иргэдэд хүргэн ажиллав.                

                   

“ НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook