НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАРТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2021/11/04 159

              Тус шүүхийн тамгын газраас Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын  Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтсийн холбогдох ажилтнуудтай ажил хэргийн уулзалтыг  зохион байгуулав.

              Уулзалтаар  Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс хорихоос  өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн 185  хүн шийтгэх тогтоол гардан авсан боловч  оршин суух  хаягтаа амьдардаггүй, шүүхийн дуудсан цагт  хүрэлцэн  ирээгүй зэрэг шалтгаанаар гүйцэтгэх  хуудас зохих байгууллагад  хүргэгдээгүйгээс ял авсан этгээд  ял завших нөхцөл байдал үүсээд байна.

           Дээрх  асуудлын  хүрээнд ял завших  асуудлыг таслан зогсоох талаар хамтран ажиллахаар болж,  шүүхийн шатнаас оргон зайлсан 185 этгээдийн  гүйцэтгэх хуудсыг холбогдох баримтын хамт хүргүүлэн ажиллалаа.

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАРТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook