НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАРТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2021/11/04

              Тус шүүхийн тамгын газраас Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын  Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтсийн холбогдох ажилтнуудтай ажил хэргийн уулзалтыг  зохион байгуулав.

              Уулзалтаар  Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс хорихоос  өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн 185  хүн шийтгэх тогтоол гардан авсан боловч  оршин суух  хаягтаа амьдардаггүй, шүүхийн дуудсан цагт  хүрэлцэн  ирээгүй зэрэг шалтгаанаар гүйцэтгэх  хуудас зохих байгууллагад  хүргэгдээгүйгээс ял авсан этгээд  ял завших нөхцөл байдал үүсээд байна.

           Дээрх  асуудлын  хүрээнд ял завших  асуудлыг таслан зогсоох талаар хамтран ажиллахаар болж,  шүүхийн шатнаас оргон зайлсан 185 этгээдийн  гүйцэтгэх хуудсыг холбогдох баримтын хамт хүргүүлэн ажиллалаа.

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАРТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook