Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

2018 оны 03 дугаар сарын өр, авлагын дэлгрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 20 минутанд нийтэлсэн 129
2018 оны 02 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 19 минутанд нийтэлсэн 138
2018 оны 01 дүгээр сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 121
2017 оны 12 дугаар сарын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 15 минутанд нийтэлсэн 128
2017 оны 11 дүгээр сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 14 минутанд нийтэлсэн 134
2017 оны 10 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 13 минутанд нийтэлсэн 135
2017 оны 09 дүгээр сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 119
2017 оны 08 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 10 минутанд нийтэлсэн 134
2017 оны 07 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 09 минутанд нийтэлсэн 131
2017 оны 06 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгй мэдээ
2018-04-23 өдөр 04 цаг 08 минутанд нийтэлсэн 150