ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2023/04/12 161
ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

        Шүүхийн тамгын газарт 2023 онд шинээр томилогдсон ажилтан нар энэ сарын 09-ний өдөр шүүхийн ажилтны харилцаа, хандлага, ёс зүй, хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, стандарт, эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн бүртгэл, хяналтын нэгдсэн систем, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шинээр баталсан журам зэрэг 6 сэдвээр сургалтад хамрагдлаа. Сургалтыг Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх сургагч багш Б.Нинжбадгар танхимын болон дадлага хосолсон хэлбэрээр удирдан явуулав.

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook