ШҮҮГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТАЛЛАА

2022/03/11

 

     Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2022 оны 03 дугаар сарын 10-11-ны өдөр болж, дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

     Шүүхийн тухай хуульд "Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах журам боловсруулж батлах, хэрэгжилтийг зохион  байгуулах” чиг үүргийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хэрэгжүүлэхээр заасны дагуу “Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах  журам”-ын төслийг хэлэлцэн баталлаа.

    Өмнө нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар энэ журам батлагддаг байсныг Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ийнхүү анх удаа бие даан баталж байгаагаараа онцлог юм.

    Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу тус журмын төслийг 30 хоногийн хугацаагаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудаст байршуулахад  иргэд олон нийтийн зүгээс нийт 50 гаруй санал ирүүлснийг нэгтгэн тусгаж ажилласан бөгөөд “Мэргэжлийн үйл ажиллагааны танилцуулгын  загвар”, “Шүүгчид нэр дэвшигчийн талаарх илтгэгч гишүүний тайлангийн загвар”-ыг тус тус хавсралтаар баталлаа. Түүнчлэн бүх шатны шүүхүүдэд  "Хавтаст хэрэг илгээх, хүлээн авах журам"-ыг мөн хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа.