ОЛОН ОРОЛЦОГЧТОЙ ШҮҮХ ХУРАЛДААН ЯВУУЛАХ ТАНХИМТАЙ БОЛОВ.

2021/11/09 180

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхүүдэд олон оролцогчтой хэргийн шүүх хуралдааны танхим зайлшгүй шаардлагатай байгааг харгалзан шүүхийн тамгын газраас өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан 2 танхимыг нэгтгэн шүүх хуралдааныг саадгүй явуулах боломжтой боллоо.

ОЛОН ОРОЛЦОГЧТОЙ ШҮҮХ ХУРАЛДААН ЯВУУЛАХ ТАНХИМТАЙ БОЛОВ.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook