Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

“Эрх зүйн процессын шинэтгэл, хэрэгжилт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Хурлын зорилго: Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд шинээр батлагдсан процессын хуулиудын агуулга, үзэл баримтлалыг сурталчлах, хэрэгжилт тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, түүнийг боловсронгуй болгох талаар эрдэмтэн, судлаач, практик ажилтнуудын санал, бодлыг хэлэлцэж зөвлөмж гарган холбогдох байгууллагад уламжилахад оршино.


Хурлын зохион байгуулагч: Хуулийн сахиулахын их сургуулийн Эрх зүйн нийгмийн ухааны сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхим


Хурал зохион байгуулах газар: Хууль сахиулахын их сургуулийн хичээлийн төв байр, 4 давхарт, Багшийн хөгжлийн төв 438 тоот танхимд


Хурал зохион байгуулах хугацаа: 2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 12.00 цагт


Хуралд оролцох байгууллага:

 • Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэмтэн судлаачид
 • Шүүх, прокурор, өмгөөллийн байгууллагын ажилтан
 • Их, дээд сургуулийн эрдэмтэн, судлаач, сонирхсон байгууллага

Хуралд ирүүлэх эрдэм шинжилгээний ажлын сэдвийн чиглэл:

 • Үндсэн хуулийн процесс
 • Иргэний процесс
 • Захиргааны процесс
 • Эрүүгийн процесс
 • Зөрчлийн процесс
 • Арбитрын процесс
 • Төрийн албаны эрх зүйн шинэтгэл гэсэн чиглэлүүдээр илтгэлийг хүлээн авна.

Илтгэлд илтгэгчийн талаарх товч мэдээлэл, албан тушаал, илтгэлийн сэдэв, түлхүүр үг, товч агуулгыг бичиж ирүүлнэ.

Эх бичвэрт тавигдах шаардлага:

 1. Боловсруулах программ       Microsoft Word;
 2. Үсгийн фонд                         Times new roman, Arial;
 3. Үсгийн өндөр                                    12;
 4. Мөр хоорондын зай              Single;
 5. Цаасны захын зай                 Дээд, доод, баруун захаас 2 см, зүүн захаас 3 см
 6. Хуудас:                                   5-8

Илтгэгчийн ирүүлсэн илтгэлийг өөр эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлээгүй болон хэвлүүлээгүй байна.


Илтгэгчийн ажлын үр дүнг үнэлэх, хэлэлцүүлэх илтгэл сонгох: Илтгэлүүдийг хүлээн авч, эрдэм шинжилгээний ажилд тавигдах шалгуур үзүүлэлтээр хэлэлцүүлэх илтгэлийг сонгон авна. Бусад илтгэлийг эмхтгэлд оруулж, хэвлэнэ. Илтгэл ирүүлсэн, хэлэлцүүлсэн эрдэмтэн, судлаачдад урамшуулал олгоно.

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд ирүүлэх илтгэлийг цаасаар болон файлаар 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны дотор ХСИС-ийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхимд болон bayaslagan_top@yahoo.com цахим хаягаар хүлээн авна.

Эрдэм шинжилгээний бага хуралтай холбоотой асуудлаар 99884920, 91030603 дугаарын утсаар мэдээлэл авна уу.


ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Сэтгэгдэл бичих
Нэр:
Цахим хаяг:
Код:
          Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Код шинэчлэх

Кодыг бичнэ үү: