Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

“Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газраас” хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

 

Хэвлэлийн бага хуралд Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч О.Жанчивнямбуу, Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг орлон гүйцэтгэгч С.Олзод,Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ц.Оюунчимэг,Тамгын газрын дарга Н.Чулуунжав, Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Ж.Энхбаяр нар оролцож "Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн 2016 оны шүүн таслах ажлын дүн мэдээ, олны анхаарал татсан эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэсэн байдал, хэвлэлийн бага хурлын зорилго, ач холбогдлын талаар танилцуулсан юм.

 
 

Хэвлэлийн бага хурлыг телевиз, сонин, сайтуудаас нийт 15 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 23сэтгүүлч сурвалжиллаа.

 
Шүүн таслах ажлын товч мэдээллийг хүргэж байна
 

Шүүхээр шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн тоо 14.7 хувиарбуурчээ

 

Монгол Улсын шүүх 2016 онд нийт 5762 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэж, нийт 6566 хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож ял шийтгэл оногдуулжээ. Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн тоо өмнөх оноос 14.7 хувиар, ял шийтгүүлэгчдийн тоо 14.7 хувиар тус тус буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас нийтдээ 15 тэрбум 230 сая 342 мянга 818 төгрөгийн эд хөрөнгийн хохирол учирч,526 хүний амь хохирч, 1218 хүний биед /хүнд, хүндэвтэр, хөнгөн/ гэмтэл учирчээ.

 

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхүүд 2016 онд нийт 1094 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэж, 1280 хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож ял шийтгэл оногдуулсан байна. Энэ нь улсын хэмжээнд нийт хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн 18.9 хувийг, ял шийтгүүлэгчдийн 19.4 хувийг тус тус эзэлж байна.

 

1.Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хувьд:

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл нийт 411 хүнд холбогдох 288 хэрэг хүлээн авч 200 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэж, 244 хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож ял шийтгэл оногдуулсанаас 3 хүнд холбогдох 2 хэргийг цагаатгаж, Мөрдөн байцаалтад 83 хүнд холбогдох 50 хэргийг, 1 хүнд холбогдох 1 хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлтэд тус тус буцааж, 21 хүнд холбогдох 12 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 59 хүнд холбогдох 37 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

 

Баривчлах цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний тухайд:

 

Тус шүүх 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ноос хойш 155 хүнийг сэжигтэн яллагдагчаар цагдан хорьсноос сэжигтнээр 79 хүнийг, яллагдагчаар 76 хүнийг баривчлах зөвшөөрлийг олгож үүнээс насанд хүрээгүй 3, эмэгтэй 12 хүнийг цагдан хорих арга хэмжээ авсан байна.

Цагдан хорьсон үндэслэл нь:

*Онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн -43

*Хүнд гэмт хэрэг үйлсэн -34

*Удаа дараа гэмт хэрэг үйлсэн байсан -18

*Өмнө нь авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг зөрчиж байсан – 16

*Оргон зайлсан үндэслэлээр -15

*Оргон зайлж болзошгүй үндэслэлээр -29 гэсэн үндэслэлүүдээр тус тус цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ шүүхээс авчээ.

 

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 онд шийдвэрлэсэн хэргээс Хүний амь бие эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэгт 67 хүнд холбогдох 64 хэрэг буюу 32 хувийг, Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт 57 хүнд холбогдох 48 хэрэг буюу 24 хувийг, Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 55 хүнд холбогдох 40 хэрэг буюу 20 хувийг, Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгт 25 хүнд холбогдох 24 хэрэг буюу 12 хувийг эзэлж байгаа нь анхаарал татаж байгаа. Үүнээс Хүний амь бие эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэж байгаа этгээдүүд нь согтуугаагаар гэмт хэрэг үйлдсэн нь судалгаанаас харагдаж байна. Мөн сүүлийн үед мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх борлуулах гэмт хэрэг нэлээдгүй үйлдэгдэж байгаа бөгөөд эдгээр гэмт хэрэгт өсвөр насны хүмүүс холбогдох нь ихсэж байна.


2.Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хувьд
 

Хан-Уул ДЭХАШ шүүхийн 2016 онд нийт шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэгт ял шийтгүүлэгчдийн хувьд авч үзвэл:

Ø Торгуулийн ялаар – 1 хүн

Ø Албадан ажил хийлгэх ялаар - 8 хүн

Ø Баривчлах ялаар - 14 хүн

Ø Хорих ялаар - 131 хүнийг шийтгэснээс 41 хүний хорих ялыг биечлэн эдлүүлж, 70 хүний хорих ялыг тэнсэж, насанд хүрээгүй 9 хүний ялыг хойшлуулж, 10 хүнийг тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан /ЭХЕА 62, 63/ байна.

 

Ял шийтгүүлэгчдийг бүлгээр авч үзвэл:

 

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 2016 онд 128 хэрэгт 154 хүн ял шийтгүүлснээс урьд ял шийтгүүлж байсан 43 хүн үүнээс 2 дахь удаагаа ял шийтгүүлсэн 24 хүн, 3 ба түүнээс дээш удаа ял шийтгүүлсэн 19 хүн, гэмт хэрэг давтан үйлдсэн 9 хүн, бүлэглэж үйлдсэн 20 хүн, согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн 42 хүн, эмэгтэй 19 хүн, насанд хүрээгүй 5 хүн тус тус ял шийтгүүлсэн байна.

 

Баривчлах цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний тухайд:

 

Тус шүүх 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ноос хойш 111 хүнийг цагдан хорих зөвшөөрөл олгосноос сэжигтнээр 43 хүнийг, яллагдагчаар 68 хүнийг цагдан хорих зөвшөөрлийг олгож, үүнээс насанд хүрээгүй 1, эмэгтэй 5 хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.

 

Цагдан хорьсон үндэслэл нь:

•Онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн -30

•Хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн -34

•Удаа дараа гэмт хэрэг үйлдсэн-13

•Өмнө нь авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг зөрчиж байсан – 11,

•Оргон зайлсан үндэслэлээр -7

•Оргон зайлж болзошгүй үндэслэлээр -16 гэсэн үндэслэлүүдээр тус тус цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ шүүхээс авчээ.

Тус шүүх 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ноос хойш 239 хүнд захиргааны арга хэмжээ авсан байна.

•Торгуулийн шийтгэлээр 11 хүнийг 5,081,940 төгрөгөөр торгож,

228 хүнийг баривчлах шийтгэлээр шийтгэжээ.
 

3.Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хувьд:

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл нийт 316 хэрэг хүлээн авч 226 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэж, 256 хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож ял шийтгэл оногдуулсан байна.

 

Нийт гэмт хэрэг үйлдэгсдийн 64 хүн согтуугаар, урьд ял шийтгүүлж, гэмт хэрэг давтан үйлдэж шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо 75, бүлэглэж гэмт хэрэг үйлдсэн хүний тоо 20, эмэгтэйчүүдийн тоо 21, насанд хүрээгүй хүний тоо 10 байна.

 


  

 

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн

хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын Хэвлэл

мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

2017.02.07


Сэтгэгдэл бичих
Нэр:
Цахим хаяг:
Код:
          Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Код шинэчлэх

Кодыг бичнэ үү: