Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 2-р сарын мэдээ, тайлан

2023/03/20 140
 	Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 2-р сарын мэдээ, тайлан

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 2-р сарын мэдээ, тайлан  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook