Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12-р сарын мэдээ, тайлан

2023/01/11 187
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12-р сарын мэдээ, тайлан

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12-р сарын мэдээ, тайлан  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook